Home  Contact
Banner
 
 
 
 

06 September 2016

Frequentie lekcontroles


De nieuwe Europes F-gassenverordening per 1 januari 2015 geldt voor alle synthetische koudemiddelen (HFK's)...........

Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe Europese F-gassenverordening voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

 

Frequentie lekcontroles
De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud CO₂ equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van de installaties die u in beheer heeft.

Het nieuwe schema ziet er as volgt uit:

  • 5-50 ton CO₂ equivalent - 1x per 12 maanden  (was 3-30 kg koudemiddel)
  • 50-500 ton CO₂ equivalent - 1x per 6 maanden  (was 30-300 kg koudemiddel)
  • >500 ton CO₂ equivalent - 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie verplicht (was >300kg koudemiddel)
Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.
voorbeeld
Een installatie met 13kg R404a moet nu 1x per jaar maar moet per 1 januari 2015 2x per jaar worden gecontroleerd op lekkages. Een installatie daarentegen met 73kg R32(GWP 675) moet nu 2x per jaar maar hoeft per 1 januari 2015 nog maar 1 x per jaar gecontroleerd te worden op lekkages.
Een uitzondering op deze regel geldt voor installaties met een koudemiddelinhoud <3kg, deze zijn in het kader van een overgangsperiode, vrijgesteld van lekcontroles tot 1 januari 2017.