Nieuws

Informatie over HFK-koudemiddelen

Het gebruik van HFK-koudemiddelen, zoals R404A en R507A, wordt door Europese regelgeving (F-gassenverordening) aan banden gelegd. Deze koudemiddelen met een hoog Global Warming Potential (GWP) leveren bij lekkage een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. De koudemiddelen worden middels een Europees systeem teruggefasseerd en zijn hierdoor steeds minder beschikbaar. De vraag is momenteel nog erg hoog, dus de prijzen stijgen fors.

Klik HIER voor het NVKL Infoblad - Beschikbaarheid HFK-koudemiddelen!

Uitfasering R22

Vanaf 1 januari 2015 mogen R22 en R22-mengels niet meer worden bijgevuld in installaties. Op dit moment zijn er nog veel draaiende R22-installaties, deze kunnen na 1 januari 2015 dus stil komen te vallen!

Heeft u koelsystemen met koudemiddel R22, onderneem dan nu actie en wees voorbereid op eventuele calamiteiten. Er zijn diverse oplossingen met nieuwe koudemiddelen. Dit is echter altijd installatie- en gebruikspecifiek. Elke vorm van ombouw of retrofit gaat gepaard met vermindering van koelcapaciteit en hogere energiekosten. 

Wat zijn de mogelijkheden en alternatieven;
• Ombouwen installatie naar R404A / R407C
• Retrofit, hier wordt de installatie voorzien van alternatief koudemiddel
   R422D / R427 A.
• Nieuwe installatie natuurlijk koudemiddel NH3/ C02.
• Nieuwe installatie R134A /R410A.

Frequentie lekcontroles

Per 1 januari 2015 geldt de nieuwe Europese F-gassenverordening voor alle synthetische koudemiddelen (HFK). Deze koudemiddelen komen voor in talloze klimaatinstallaties en koelsystemen. Voor gebouwbeheerders en eigenaren van koel- en klimaatinstallaties kan dit grote gevolgen hebben.

Frequentie lekcontroles
De frequentie van de lekcontroles wordt per 1 januari 2015 niet meer uitgevoerd op basis van de koudemiddelinhoud van de installatie in kg maar op basis van de inhoud CO₂ equivalenten, die voor elk koudemiddel anders zijn. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor het aantal lekcontroles van de installaties die u in beheer heeft.

Het nieuwe schema ziet er as volgt uit:Het nieuwe schema ziet er as volgt uit:
• 5-50 ton CO₂ equivalent - 1x per 12 maanden  (was 3-30 kg koudemiddel)
• 50-500 ton CO₂ equivalent - 1x per 6 maanden  (was 30-300 kg koudemiddel)
• >500 ton CO₂ equivalent - 1x per 6 maanden maar automatische lekdetectie
   verplicht (was >300kg koudemiddel).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat, indien installaties zijn voorzien van een lekdetectiesysteem, deze frequentie kan worden gehalveerd. Dit lekdetectiesysteem dient bovendien elke 12 maanden te worden gecontroleerd op goed functioneren.

Voorbeeld
Een installatie met 13kg R404a moest voorheen 1x per jaar gecontroleerd worden maar moet per 1 januari 2015 2x per jaar worden gecontroleerd op lekkages. Een installatie daarentegen met 73kg R32(GWP 675) moest 2x per jaar maar hoeft per 1 januari 2015 nog maar 1 x per jaar gecontroleerd te worden op lekkages. Een uitzondering op deze regel geldt voor installaties met een koudemiddelinhoud <3kg, deze waren in het kader van een overgangsperiode, vrijgesteld van lekcontroles tot 1 januari 2017.

VKD Verschuure Koudetechniek Dreumel Nieuws